Genusföreningen Uppsala Universitet

Årsmöte 2018

In Genusföreningen, Kommande aktiviteter on 20 februari, 2018 at 17:59

Det är dags för årsmöte med Genusföreningen!

Välkommen till sal 7-1013 på campus Engelska Parken, den 26 februari kl 17.15. Vi ska välja en ny styrelse, snacka om föreningens framtid och fika. Hoppas vi ses där!

Här är Facebookeventet.

GFlogga2018

 

Annonser

Vem får synas? Föredrag med Ellen Telje!

In Genusföreningen on 18 oktober, 2016 at 07:04

ellen-a-list-sticker

LYSTRING! GENUSFÖRENINGEN VILL PRATA FILM OCH GENUS! Vill ni vara med?

 

Måndag den 24 oktober drar Uppsala internationella kortfilmsfestival igång för det här året, som vi har väntat! En hel vecka av fantastiska filmer, föredrag, konserter och spännande möten har du att se fram emot! Om du vill veta mer om årets program och priser,  gå in här http://www.shortfilmfestival.com/en/ och uppdatera dig.

I år är Genusföreningen med och arrangerar ett föredrag med Ellen Telje från Women in Film and Television. Hon kommer prata om det viktiga med representation inom film, och hur vi påverkas av det vi ser. Ellen Telje är även initiativtagare till A-märkingen, det verktyg som idag används internationellt för att påvisa ojämställdheten i samtida film.

Vi uppmanar ALLA som älskar att prata genus att komma till Grand den 28 oktober klockan 15:00, för att lära sig mer om film och genus, och om hur det ligger till i filmbranschen idag.

Besök vår facebook för mer information och uppdateringar!

✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩  ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩✩ ✩  ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Varmt välkomna!

Kallelse till extrainsatt årsmöte och medlemsmöte!

In Genusföreningen on 22 september, 2016 at 10:31

Kallelse till årsmöte för föreningen: Genusföreningen Uppsala Universitet

Datum: 03/10 2016
Tid: 18.00-20.00
Plats: Engelska parken, sal 2/0025

Dagordning

§1

Mötets öppnande

§2

Val av mötesordförande

§3

Val av mötessekreterare

§4

Val av person att justera protokollet

§5

Godkännande av dagordning

§6

Fastställande av röstlängd

§7

Årsmötets behöriga utlysande

§8

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§9

Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10

Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsemedlemmar

§ 11

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 12

Val av ordförande

§ 13

Val av kassör

§ 14

Val av övriga ledamöter

§ 15

Val av suppleanter

§ 16

Övrigt

§ 17

Mötets avslutande

Inskick av motioner eller vid intresse att bli invald i styrelsen, melja: genusforeningen.uu@gmail.com


§ 1     Medlemsmöte


Varmt välkomna,

Genusföreningen Uppsala Universitet


kallelse-extrainsatt-arsmote-2016-genusforeningen